Adatkezelési tájékoztató a honlap látogatók részére

A Pro- Terminál Globál Hungary Kft. saját honlapot üzemeltet, amely a http://www.pro-terminal.hu/címen érhető el. A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg.

A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún.. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e jelentkezve a honlapon vagy sem. Az „spublic” cookie tehát a látogatók számára a honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés segíti elő. Az „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra („utmz”

cookie),

a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie),

a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IPcíme azonosítható.

adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92189/2015.

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5§ a pontja (érintteti hozzá járulás)

adattárolás határideje: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

adattárolás módja: elektronikus

A weboldal látogatói a honlapon található e-mail címen és telefonszámon keresztül léphetnek kapcsolatba az Adatkezelővel.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92188/2015.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

kezelt adatok köre: név, e-mai cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok

adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5§ a pontja (érintteti hozzá járulás)

adattárolás határideje: az adatközléstől számított 2 év

adattárolás módja: elektronikus

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő megnevezése:                                    Pro- Terminál Globál Hungary Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                           01-09-178955

Adatkezelő székhelye:                                            1239 Budapest, Ócsai út 4.

Adatkezelő e-elérhetősége:                                pro-terminal @pro-terminal.hu

Adatkezelő képviselője:                                        Krokavecz István (ügyvezető)

Adatvédelmi tisztviselő                                         Pallag Nándor

A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.