• Logisztikai ellenőrző szolgálat:

Logisztikai raktárak, gyártóüzemek őrzés-védelmének első lépése a munkafolyamatok teljes körű megismerése, melynek során megállapításra kerül, hogy mely helyekre lehet integrálni a különböző vagyonvédelmi ellenőrzési folyamatokat. A munkafolyamatokat irányító informatikai rendszerek vagyonvédelmi szempontból történő felülvizsgálatát elengedhetetlennek tartjuk. 

Úgynevezett Supply Chain(ellátási lánc) minden folyamatának és ezek kapcsolódásának vagyonvédelmi kockázatelemzésével minimálisra tudjuk csökkenteni a károkozást és a nagy értékű leltárhiány esélyét.

A fenti kockázatelemzés alapján kerülnek kialakításra az élőerős, a technikai védelmi rendszerek, a szállítmánykísérések és a speciális logisztikai ellenőrzési feladatok.

Vagyonőreink a logisztikai folyamatokból, fogalmakból speciális felkészítésen vesznek részt.

Be-, illetve kiszállításra kerülő áruk tételes ellenőrzése, a szállítólevélen feltüntetett mennyiség egyeztetése a be-, illetve kiszállított áruval.

Raktáron belüli lopások, dézsmálások, rongálások megakadályozása. 

Különösen érzékeny áruk manipulációs kezelése, betárolt áruk, illetve üres helyek listás ellenőrzése.

Komissiózott áruk tételes ellenőrzése, az áru körbe fóliázása, majd biztonsági zárszalaggal való ellátása. 

A raktárba be-, illetve kilépők ellenőrzése. 

Szállítmányok teljes körű védelme, kísérése.